Dotacje Na Budowę Domu W 2023 Roku

Udostępnij:

spis treści

Budowa domu to nie lada wyzwanie, nie tylko organizacyjne i logistyczne ale także finansowe. Czy są jakieś sposoby aby w trakcie budowy ulżyć portfelowi? W tym artykule sprawdzamy jakie dotacje na budowę domu są dostępne w 2023 roku.

Pierwsze Mieszkanie

„Pierwsze mieszkanie” to program wsparcia dla osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie. Ma ruszyć od lipca 2023 roku.

W ramach programu można skorzystać z dwóch rozwiązań:

 1. Bezpieczny Kredyt 2%, czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M.
 2. Konto Mieszkaniowe – program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania.

Pierwsza propozycja jest dla osób, które są gotowe kupić pierwsze mieszkanie lub wybudować dom, zaś druga dla tych, które planują to w perspektywie następnych kilku lat.

Bezpieczny Kredyt 2%

Bezpieczny Kredyt 2%
 • Kredyt będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich.
 • Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł.
 • Nie musisz posiadać wkładu własnego.
 • Kredyt można przeznaczyć na zakup lokalu mieszkalnego lub domu, albo na budowę domu jednorodzinnego. Nie ma limitów cen za 1 m2 , a nieruchomość może pochodzić z rynku pierwotnego lub wtórnego.
 • Przez pierwsze 10 lat kredytobiorca ma spłacać zobowiązanie według oprocentowania 2% w ratach malejących, a po tym czasie według standardowego oprocentowania i w ratach równych. Oprocentowanie będzie obniżone do 2% dzięki dopłatom państwa .
 • Dopłaty do kredytu nie będą uwzględniać marży bankowej ani prowizji, które będzie musiał pokrywać kredytobiorca, jednakże marża banku nie będzie wyższa niż w przypadku innych kredytów.

  Konto Mieszkaniowe

  Specjalne konto oszczędnościowe, prowadzone przez banki komercyjne, na którym. Oprocentowanie banku będzie zgodne z ofertą produktową.

  • Konto będzie mogła otworzyć osoba, która nie ma i nie miała mieszkania (w tym domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego).
  • Z programu może skorzystać także osoba, która w jednym posiadanym niewielkim lokalu mieszka z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci.
  • Okres oszczędzania na koncie wynosi od 3 do 10 lat.
  • Wpłaty na konto mogą wynieść od 500 do 2000 zł, a pieniądze można wpłacać po ukończeniu 13
   roku życia.
  • Co najmniej 11 wpłat rocznie to gwarancja dodatkowej Premii Mieszkaniowej z budżetu państwa. Premia o wartości rocznego wskaźnika inflacji lub wskaźnika zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego będzie wypłacana jednorazowo każdego roku.
  • Odsetki będą zwolnione z podatku Belki.
  • Zgromadzone środki wraz z premią będzie można wydać na:
   • zakup pierwszego mieszkania lub domu (bądź jego budowę),
   • wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej lub w ramach kooperatywy mieszkaniowej,
   • spółdzielcze prawo do lokalu,
   • partycypację w SIM albo TBS.
  • W przypadku zakończenia oszczędzania, na wydanie środków będzie 5 lat.

  Więcej informacji na temat tego programu uzyskasz pod adresem:
  https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/pierwsze-mieszkanie

  Moje Ciepło

  Budowa domu to nie lada wyzwanie, nie tylko organizacyjne i logistyczne ale także finansowe. Czy są jakieś sposoby aby w trakcie budowy 

  „Moje ciepło” to program współfinansujący zakup i montaż nowych pomp ciepła.

  • Dofinansowaniu podlegają pompy powietrzne oraz gruntowe, wykorzystywane do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach jednorodzinnych.
  • Współfinansowaniu inwestycji podlega zakup/montaż:
   • gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;

   • pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;

   • pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem CWU z osprzętem.

  • W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.
  • Wnioskodawcą może być osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  • Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
   • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.)

   • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

  • Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
  • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest podwyższony standard energetyczny budynku, tzn. uzyskanie wskaźnika EP na odpowiednim poziomie. Wskaźnik ten to roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W. W 2023 roku może on wynieść maksymalnie:

  55 kWh/(m2 × rok)

  • Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.
  • Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. Szczegóły znajdziesz w tabeli poniżej:

  Czy warto?

  Zastanawiasz się czy jest sens uzyskać dotacje na budowę domu? Według mnie na pewno warto się nimi zainteresować. Nawet jeśli oferowane kwoty wydają Ci się skromne w porównaniu do potrzeb to jednak zawsze są większe od zera 😉

  error: Content is protected !!