Polityka prywatności

 

 

data publikacji: 01.01.2023 r.

Ponieważ dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas, przygotowaliśmy skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

Kontaktując się z nami, czy zapisując się do naszego newslettera „Świadoma budowa”, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że pozostaną one poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wyraźnej podstawy prawnej i uzasadnionej potrzeby.

Ponadto informujemy, że:

 • Korzystamy z narzędzi analitycznych np. Google Analytics, które zbierają informacje o tym, które podstrony wyświetliłeś, jaki czas spędziłeś na stronie czy jak się poruszałeś po stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies analitycznych, czy nie.
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z cookies marketingowych, czy nie.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Youtube czy TikTok.

Niniejszy dokument oparty jest na przepisach prawnych z zakresu danych osobowych, m.in. na przepisach RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) czy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Treść Polityki prywatności może ulec zmianie w dowolnym momencie, o czym  będziemy Cię informować.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się
z nami pod adresem kontakt@mmapracownia.pl oraz numerem telefonu 885 113 313.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku ze naszą działalnością internetową jest Monika Koncewicz, reprezentująca firmę MMA Pracownia Architektury Monika Koncewicz, al. Warszawska 102, 20-824 Lublin, NIP: 796 283 48 70, REGON: 365075682.

Co zawiera ta polityka?

Znajdziesz tu informacje m.in. o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych, celach, w jakich przetwarzamy Twoje dane oraz podstawy prawne, które nam to umożliwiają, o narzędziach jakie wykorzystujemy w ramach strony, a także o odbiorcach Twoich danych i przysługujących Ci prawach.

 

 

TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienie napisz na adres kontakt@mmapracownia.pl

 1. Prawo dostępu do informacji – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona polityka prywatności, którą właśnie czytasz.

 2. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli my, jako administrator Twoich danych, otrzymamy od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mamy obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzamy Twoje dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

 3. Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

 4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się od nas, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mamy też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania.

 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

 7. Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

 8. Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Prawo do wycofania zgody – oznacza, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody masz prawo wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zasadność przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu wycofania zgody.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji, ale podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie zawarcia umowy lub korzystania z naszych usług. Jeżeli składasz zamówienie na produkt — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane z zawartą umową.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej ze stroną, naszymi produktami lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY, W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe np. jeżeli się z nami kontaktujesz, ale także jeżeli jesteś naszym klientem oraz dokonujesz zakupów naszych produktów.

Dane osobowe, które od Ciebie otrzymujemy, przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

CEL PRZETWARZANIA ZAKRES DANYCH PODSTAWA PRAWNA

 

Kontakt z Tobą

 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • numer telefonu

 • dane zawarte w treści wiadomości

 • inne dane przekazane przez Ciebie w treści korespondencji

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody w celu odpowiedzi na wiadomość.

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jaki stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między administratorem strony i użytkownikiem.

 

Złożenie i realizacja zamówienia

 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji
 • adres e-mail
 • adres zamieszkania
 • numer rachunku bankowego
 • numer telefonu
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

Wystawienie faktury i spełnienie obowiązków prawnopodatkowych
 • dane dotyczące działalności gospodarczej

 • imię i nazwisko

 • adres

 • adres e-mail

 • NIP

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora
  z obowiązków wynikających z prawa.

 

Realizacja reklamacji, odstąpienia od umowy
 • imię i nazwisko

 • adres e-mail

 • adres zamieszkania

 • numer rachunku bankowego

 • numer telefonu

 • dane zawarte w treści reklamacji

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 

Wysyłka newslettera
 • imię

 • adres e-mail

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody na otrzymywanie od nas informacji handlowych oraz treści o charakterze marketingowym.

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jaki stanowi przekazywanie informacji handlowych oraz treści o charakterze marketingowym.

 

Archiwizacja korespondencji
i zabezpieczenie informacji
 • Wszystkie dane wymienione w tabeli dotyczącej przetwarzania danych przez nas.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jaki stanowi ustalenie faktów, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami osób korzystających ze strony lub osób trzecich, czy klientów związanych z korzystaniem ze strony.

 

Zarządzanie stroną, korzystanie z narzędzi analitycznych
 • IP

 • zachowanie na stronie

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jaki stanowi działanie zmierzające do optymalizacji strony, w tym treści prezentowanych na stronie do potrzeb użytkowników, doskonalenie oferty administratora

 

Wykorzystanie cookies na stronie
 • IP

 • zachowanie na stronie

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody.

 

Zarządzanie profilami Administratora w social mediach
 • dane jakie związane są  z korzystaniem z danej platformy społecznościowej
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, jaki stanowi zarządzanie profilem na danej platformie

 • art. 6 ust. 1 lit a RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody jaką wyrażasz np. poprzez dołączenie do grupy stworzonej przez administratora na danej platformie.

 

Tworzenie rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji wynikających z RODO
 • zakres danych określony jest przez przepisy prawa i różny w zależności od treści danego obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 

Umieszczanie komentarzy
i opinii na stronie
 • imię

 • adres e-mail

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe na podstawie Twojej zgody. którą wyrażasz dodając komentarz na naszej stronie.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane wyłącznie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy wynika z tego, że roszczenie może być przez Ciebie zgłoszone tuż przed upływem terminu przedawnienia.

Twoje dane przetwarzamy przez okres:

 

3 lub 6 lat + 1 rok

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie.

do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
do czasu wycofania zgody lub utraty przydatności w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody
o ile wprost nie wskazano inaczej w momencie wyrażania zgody

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć, wedle własnego uznania. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres administratora.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

Narzędzia zaimplementowane w ramach strony mogą profilować zachowania użytkowników w celu usprawnienia strony i dopasowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika, przy czym analizowane w tym przypadku są dane przede wszystkim o charakterze anonimowym (lokalizacja, wiek, zainteresowania).

Korzystamy z plików cookies oraz narzędzi analitycznych jak każda strona internetowa. W dalszej części Polityki prywatności wskazujemy, jak działają pliki cookies i jak te działania wpływają na Ciebie.

ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem strony https://mmapracownia.pl/ oraz naszych profili w mediach społecznościowych. Zapewniamy, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy, i zawsze kierujemy się zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.

Poniżej znajdziesz listę wszystkich podmiotów, z których usług korzystamy. Zostały one podzielone na dwie grupy – pierwsza grupa to podmioty, które dane przetwarzają na terenie Unii Europejskiej, a druga – przetwarza dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. w USA).

W przypadku przekazywania danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej, podmioty, które dokonują takiego przetwarzania zachowują odpowiedni, zgodny ze standardami UE, stopień ochrony danych m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

Podmioty przetwarzające dane w Europejskim Obszarze Gospodarczym:

cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań
KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168
Serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu (utrzymywania danych na serwerze).
GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk
KRS: 0000942075, NIP: 9581468984
Obsługa newslettera
System płatności Tpay, Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań
KRS 0000412357, REGON 300878437, NIP 7773061579
Dostawca szybkich płatności internetowych.

Podmioty przetwarzające dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym:

Google Analytics by Google LLC  narzędzie marketingowe
Pixel Meta narzędzie marketingowe
YouTube by Google LLC  osadzanie materiałów audiowizualnych na moich stronach

KOMENTARZE I OPINIE NA STRONIE

Umożliwiamy użytkownikom pozostawienia komentarzy i opinii na stronie. Dodanie komentarza lub opinii jest w pełni dobrowolne.

W celu zostawienia komentarza czy też opinii wypełnij formularz wskazując swoje imię i adres e-mail. Zamieszczając komentarz czy też opinię na stronie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych z tym związanych.

Prosimy byś przestrzegał zasad wzajemnego szacunku i pamiętał, że ponosisz odpowiedzialność za zamieszczone w ramach komentarza i opinii treści. Zastrzegamy sobie prawo moderowania komentarzy oraz opinii, w szczególności usuwanie tych o charakterze obraźliwym, wulgarnym, reklamowym czy naruszające prawa innych podmiotów.

SOCIAL MEDIA

Prowadzimy profile na platformach społecznościowych, a nasza strona zawiera wtyczki przekierowujące do nich.

Jesteśmy administratorem profilu na danej platformie, a Twoje dane (imię, nazwisko, pseudonim, inne dane wskazane przez Ciebie na Twoim profilu) przetwarzamy głównie w celu zarządzania naszym profilem, tworzenia społeczności i interakcji z obserwatorami.

Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady przetwarzania danych we własnych celach więc zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminem i polityką każdej z platform. Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.

Wtyczki prowadzące do naszych profili pozwalają Ci na bezpośrednie połączenie z naszym profilem po kliknięciu w ikonę platformy. Platforma społecznościowa może pozyskać informację o tym, że korzystasz z naszej strony, w szczególności wtedy, gdy jesteś zalogowany jako jej użytkownik.

Jeśli nie chcesz by portale społecznościowe pozyskiwały informacje o Twojej działalności zalecamy wylogowanie z Twoich profili oraz korzystanie z przeglądarki w trybie incognito.

W ramach naszej strony znajdziesz wtyczki przekierowujące Cię do naszych profili na wskazanych poniżej platformach, wskazujemy także polityki prywatności platform tak byś mógł zapoznać się z nimi zgodnie z naszymi zaleceniami:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/MMApracownia/

Polityka prywatności platformy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 1. Instagram: https://www.instagram.com/mma.architekci/

Polityka prywatności platformy: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 1. TikTok: https://www.tiktok.com/@mma.pracownia

Polityka prywatności platformy: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl

 1. You Tube: https://www.youtube.com/@mmapracowniaarchitektury5898

Polityka prywatności platformy: https://support.google.com/youtube/answer/7671399

LOGI SERWERA

Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

Zawartość logów serwera nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

TREŚCI Z ZEWNĘTRZNYCH SERWISÓW

Na stronie możemy zamieszczać treści z zewnętrznych serwisów, np. nagrania audiowizualne czy dźwiękowe, a serwisy mogą odnotowywać informację o odtworzeniu treści przez Ciebie. Jeśli posiadasz konto w danym serwisie zalecamy wylogowanie się z niego przed odtworzeniem treści w ramach naszej strony, jeśli nie chcesz by serwis o tym wiedział.

NEWSLETTER

Twoje dane podane w formularzu zapisu na newsletter (imię, e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera i na podstawie Twojej zgody. Pamiętaj by potwierdzić subskrypcje naszego newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości.

Korzystamy z dostawy newslettera, który zapewnia ochronę Twoich danych, tj. GetResponse S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 413, 80-309 Gdańsk (polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci) System dostawcy odnotowuje Twoją aktywność związaną z subskrypcją naszego newslettera.

Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera. Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody, a także w celu wysłania Ci informacji o marketingu produktów własnych lub usług na podstawie naszego, jako administratora, uzasadnionego interesu (tj. art. 6 lit. f RODO) oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku
z wysyłką newslettera.

Będziesz otrzymywać nasz newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przez nas. W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 6 miesiecy możemy zaprzestać wysyłania newslettera, a w takim przypadku usuniemy Cię z listy naszych subskrybentów.

Mechanizm wypisania się z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linku z informacją Wypisuję się z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to nasz uzasadniony jako administratora danych, interes.

Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera możemy przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym nas w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy.

Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

COOKIES I NARZĘDZIA WDROŻONE NA STRONIE

Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze nas („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia naszej oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”). Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

Nasza strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:

 • wtyczki społecznościowe przekierowujące do naszych profili społecznościowych o których więcej wspomnieliśmy powyżej
 • narzędzia analityczne i marketingowe, takie jak: Facebook Piksel, Google Analytics

Facebook Piksel

Facebook Piksel to narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły naszą stronę lub zainteresowane są naszymi działaniami.

Facebook Piksel pomaga nam określić skuteczność naszych reklam, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na nasze działania.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.

Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony przez jej użytkowników oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników. Dzięki uzyskanym statystykom możem np. dopasować naszą ofertę.

Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania z jego przeglądarki i/lub jego usług.

Masz możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w ramach swojej przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzisz do sytuacji, w której nie będzie możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony.

Google zapewnia, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google są dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Materiały umieszone na tej stronie internetowej stanowią własną intelektualną twórczość administratora i podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.

Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Pamiętaj też proszę, że udostępniane treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią oraz nie zastępują indywidualnej porady eksperckiej.

Na koniec przypominamy, że treść tej Polityki może ulec zmianie, np. kiedy zmienimy dostawcę usług lub zakres funkcjonalności na stronie. Dla Twojej wygody data aktualizacji polityki jest podana na początku Polityki.

Dziękujemy za Twój czas

Zespół MMA Pracownia Architektury