Warunki przyłączeniowe na prąd

Udostępnij:

spis treści

Cześć!

Dzisiaj omówię krok po kroku procedurę wykonania przyłącza energetycznego, na podstawie dokumentacji uzyskanej przez nas w zakładzie energetycznym.

W ramach przygotowania projektu budowlanego występujemy w imieniu Inwestora do zakładu energetycznego o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Wraz z pełną dokumentacją projektową Inwestor otrzymuje od nas komplet dokumentów od zakładu energetycznego (najczęściej PGE):

  • umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej,
  • warunki techniczne przyłączenia do sieci,
  • harmonogram wykonania przyłączenia,
  • kalkulację kosztów.
electric-4198293_1920

Warunki techniczne przyłączenia do sieci są ważne 2 lata od daty ich dostarczenia wnioskodawcy. W tym czasie należy podpisać umowę o przyłączenie, przy czym przedstawiony projekt umowy jest ważny przez 60 dni od daty wysłania dokumentacji przez PGE. Niepodpisanie umowy w ciągu tych 60 dni skutkuje koniecznością aktualizacji projektu umowy. W tym celu, należy pisemnie poinformować PGE o potrzebie aktualizacji projektu umowy, wskazując termin budowy obiektu i mając na uwadze 2-letni okres ważności warunków.

Po podpisaniu umowy zakład energetyczny przystępuje do prac projektowo-montażowych, wykonując przyłącze do granicy działki. Po zakończeniu prac wysyła do Inwestora pismo informujące o możliwości świadczenia usługi, w którym zawiadamia, że wybudował i odebrał urządzenia elektroenergetyczne zgodnie z umową i warunkami technicznymi. W piśmie znajduje się także informacja o konieczności:

  • wniesienia opłaty przyłączeniowej
  • złożenia „oświadczenia o gotowości do przyłączenia” (składane po wykonaniu przez Inwestora wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) do postawionego budynku – oświadczenie podpisywane jest przez Inwestora i osobę uprawnioną do wykonania instalacji). W sytuacji, kiedy nie ma jeszcze budynku, ale jest uzyskane pozwolenie na budowę, można linię WLZ zakończyć tzw. „erbetką” (od RB), czyli Rozdzielnicą Budowlaną i jest to podstawa do korzystania już z „prądu docelowego”, a nie „budowlanego”.

Wykonanie tych dwóch czynności jest warunkiem koniecznym do otrzymania od PGE „potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenia technicznych parametrów dostaw”. Potwierdzenie to jest podstawą do zawarcia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Po podpisaniu umowy następuje montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego i można rozpocząć korzystanie z energii.

Poniżej znajdują się szczegółowe informacje i dokumenty, dotyczące procesu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej PGE.

https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/procedury-przylaczeniowe/Procedura-przylaczania-Odbiorcow

error: Content is protected !!