Szlak Jana III Sobieskiego / 2014

Udostępnij:

spis treści

stragan, portfolio, szlak jana III sobieskiego, jIIIs, mała architektura, spiczyn, stragan
PROJEKT:SIERPIEŃ 2014
INWESTOR:GMINA SPICZYN
LOKALIZACJA:GMINY NALEŻĄCE DO SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO

Przedmiotem projektu było 20 elementów małej infrastruktury turystycznej stanowiących wyposażenie szlaku Jana III Sobieskiego. Elementy MIT tworzą spójną, pod względem funkcjonalnym oraz estetycznym kolekcję. Zaprojektowano je tak aby stanowiły integralny czynnik dla całej idei szlaku jako produktu turystycznego.

Główną intencją prezentowanej kolekcji, podobnie jaki całej inicjatywy o nazwie: szlak Jana III Sobieskiego, jest połączenie szlacheckiego dziedzictwa kulturowego ze współczesnością. Zastosowanie lokalnych materiałów oraz form przestrzennych nawiązujących do tradycyjnych, realizuje to założenie.

Zaprojektowane przedmioty odwołują się do archetypicznych form stosowanych na szlakach turystycznych. W efekcie powstała nieskomplikowana formalnie kolekcja, którą wzbogacają unikatowe akcenty – elementy identyfikacji wizualnej szlaku.

Estetyka prezentowanej kolekcji oparta jest na surowych, naturalnych materiałach. Ponadto uzupełniają ją neutralne barwy wpisujące się w przyrodniczy krajobraz oraz akcent kolorystyczny nawiązujący do kolorystyki systemu identyfikacji wizualnej szlaku. Surowa stylistyka gabionów nawiązuje do archetypu kamiennych murków charakterystycznych dla dawnych gościńców dlatego doskonale pasuje do turystycznego kontekstu szlaku.

Zastosowanie akcentu kolorystycznego ma dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze odnosi się do kolorystyki szlaku, co wpływa korzystnie na odbiór wszystkich aspektów funkcjonowania szlaku jako spójnej całości. Po drugie, wszystkie elementy MIT będą stanowiły na szlaku pewnego rodzaju drogowskazy dlatego zastosowanie wyraźnego akcentu kolorystycznego ułatwi turystom orientację w przestrzeni.

Dzięki realizacji kolekcji Szlak Jana III Sobieskiego wzmocni swoją rozpoznawalność jako produkt turystyczny wysokiej jakości.

error: Content is protected !!