Sala Koncertowa w Rybniku / 2015

Udostępnij:

spis treści

portfolio, sala koncertowa w rybniku, rybnik, konkurs
ROK:SIERPIEŃ 2015
FAZA:KONCEPCJA KONKURSOWA
LOKALIZACJA:RYBNIK

Założeniem projektowym było wytworzenie najbardziej korzystnego powiązania komunikacyjnego oraz funkcjonalnego pomiędzy budynkiem istniejącej szkoły oraz projektowaną salą koncertową.

W celu podkreślenia nadrzędnej funkcji szkoły zdecydowano, aby zasadniczą część budynku projektowanego podporządkować przestrzennie i funkcjonalnie budynkowi istniejącemu. W efekcie sala koncertowa usytuowana została osiowo i symetrycznie względem istniejącej zabudowy.

Powiązanie obiektu projektowanego z istniejącym, poprzez usytuowanie dwóch sal koncertowych  – istniejącej i projektowanej – na tym samym poziomie, daje możliwość bezkolizyjnej komunikacji pomiędzy obiektami. Jednocześnie projektowane foyer umożliwia obsługę zarówno projektowanej, jak i istniejącej sali koncertowej, dla której obecnie brak jest takiej przestrzeni.

W konsekwencji podjętych decyzji projektowych utworzona została wspólna strefa wejściowa scalająca funkcjonalnie obiekt istniejący oraz projektowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkoła zyskuje  reprezentacyjny hol.

Dla zachowania czytelności układu funkcjonalno – przestrzennego projektowanego obiektu zadany program użytkowy rozdzielono na dwie, powiązane łącznikiem komunikacyjnym kubatury. W części bezpośrednio przylegającej do istniejącej szkoły zlokalizowano zespół sali koncertowej, natomiast w drugiej, usytuowanej od strony placu publicznego, przewidziano miejsce na program dodatkowy – salę konferencyjną, kawiarnię, sale warsztatowe oraz strefę hotelową dla muzyków. Rozwiązanie takie umożliwia niezależne funkcjonowanie obydwu części obiektu.
Punktem wyjścia dla organizacji  łącznika scalającego  obydwie kubatury projektowanego budynku była chęć podkreślenia oraz zachowania osi widokowej na bazylikę sąsiadującą z terenem opracowania.

error: Content is protected !!