MMA Pracownia Architektury » Projekt Sali Koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku

Projekt Sali Koncertowej dla Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku

Scena 3_4_2_2_2


projekt: siepień 2015 | 
faza: praca konkursowa | lokalizacja: Rybnik

 

Podstawowym założeniem projektowym było wytworzenie najbardziej korzystnego powiązania komunikacyjnego oraz funkcjonalnego pomiędzy budynkiem istniejącej szkoły oraz projektowaną salą koncertową, przy jednoczesnej jak najmniejszej ingerencji w zastaną przestrzeń.

W celu podkreślenia nadrzędnej funkcji szkoły zdecydowano, aby zasadniczą część budynku projektowanego podporządkować przestrzennie i funkcjonalnie budynkowi istniejącemu. W efekcie zespół sali koncertowej usytuowany został osiowo  i symetrycznie względem istniejącej zabudowy.

Powiązanie obiektu projektowanego z istniejącym, poprzez usytuowanie dwóch sal koncertowych  – istniejącej i projektowanej – na tym samym poziomie, daje możliwość bezkolizyjnej komunikacji pomiędzy obiektami. Jednocześnie projektowane foyer umożliwia obsługę zarówno projektowanej, jak   i istniejącej sali koncertowej, dla której obecnie brak jest takiej przestrzeni.

W konsekwencji podjętych decyzji projektowych utworzona została wspólna strefa wejściowa scalająca funkcjonalnie obiekt istniejący oraz projektowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu szkoła zyskuje  reprezentacyjny hol.

 

Widogjlgk 3D 1_3

 

Dla zachowania czytelności układu funkcjonalno – przestrzennego projektowanego obiektu zadany program użytkowy rozdzielono na dwie, powiązane łącznikiem komunikacyjnym kubatury. W części bezpośrednio przylegającej do istniejącej szkoły zlokalizowano zespół sali koncertowej, natomiast               w drugiej, usytuowanej od strony placu publicznego, przewidziano miejsce na program dodatkowy – salę konferencyjną, kawiarnię, sale warsztatowe oraz strefę hotelową dla muzyków. Rozwiązanie takie umożliwia niezależne funkcjonowanie obydwu części obiektu.

Punktem wyjścia dla organizacji  łącznika scalającego  obydwie kubatury projektowanego budynku była chęć podkreślenia oraz zachowania osi widokowej na bazylikę sąsiadującą z terenem opracowania.

 

Rybnik 2015-08-18 2

C:UserslenovoDesktopplansza1 892673.pdf

 

Założenia dotyczące organizacji zagospodarowania terenu polegają na rezygnacji z parkingu naziemnego w zachodniej części działki projektowej na rzecz parkingu podziemnego oraz organizacji w tym miejscu przestrzeni publicznej o charakterze placu przedwejściowego do projektowanego obiektu.

Istniejąca zieleń wysoka, w formie szpalerów przyulicznych oraz szpaleru przebiegającego wzdłuż jednego ze skrzydeł istniejącej szkoły, korzystnie wpływa na jakość obecnej przestrzeni publicznej i w miarę możliwości pozostanie zachowana.

ACCayfjymera_32_2_wyrozniajacy_2

Możliwość komentowania jest wyłączona.