MMA Pracownia Architektury » Szlak Jana III Sobieskiego

Szlak Jana III Sobieskiego

 

szlak jana III sobieskiego mała architektura

szlak jana III sobieskiego mała architektura

 

projekt: sierpień 2014 faza: etap wykonawczy | lokalizacja: gminy należące do Szlaku Jana III Sobieskiego


Szlak Jana III Sobieskiego (JIIIS)
jest inicjatywą rozwijaną województwie Lubelskim od 2008 roku. Na przestrzeni lat stał się interdyscyplinarnym przedsięwzięciem skupiającym wokół siebie samorządy oraz organizacje pozarządowe zarówno w Polsce jak i na terenie Białorusi i Ukrainy.

Przedmiotem opracowania jest 20 elementów małej infrastruktury turystycznej (MIT) stanowiących wyposażenie szlaku Jana III Sobieskiego. Wszystkie zaprojektowane przedmioty tworzą spójną, zarówno pod względem funkcjonalnym jak i estetycznym kolekcję. Zaprojektowano je tak aby stanowiły integralny czynnik dla całej idei szlaku jako produktu turystycznego.

Główną intencją prezentowanej kolekcji elementów MIT, podobnie jak samego szlaku Jana III Sobieskiego jest połączenie dziedzictwa kulturowego Polski Szlacheckiej ze współczesnością. Zamierzenie to zostało uzyskane dzięki zastosowaniu lokalnych materiałów oraz form przestrzennych nawiązujących do tradycyjnych, ale będących ich współczesną interpretacją.

kosz na śmieci

kosz na śmieci

Wszystkie przedmioty zaprojektowane dla szlaku nawiązują do prostych, archetypicznych form stosowanych powszechnie na szlakach turystycznych. W związku z tym powstała nieskomplikowana formalnie kolekcja, którą wzbogacają unikatowe akcenty będące wcieleniem elementów identyfikacji wizualnej szlaku w projektowaną architekturę.

Dzięki temu elementy MIT są nie tylko ozdobą szlaku ale także nośnikiem identyfikacji wizualnej. Wpływa to korzystnie na integralność szlaku i buduje w świadomości użytkowników jego markę jako spójnego produkty turystycznego.

szlak jana III sobieskiego mała architektura

wieża widokowa

szlak jana III sobieskiego mała architektura

kiosk do sprzedaży souvenirów

Funkcjonalność prezentowanej kolekcji przejawia się w ich modularności. Zastosowane w części obiektów rozwiązania modułowe sprawiają ze kolekcja jest uniwersalna funkcjonalnie i można ją dowolnie modyfikować.

Kluczowym aspektem elementów infrastruktury turystycznej mającym bezpośredni związek z jej funkcjonalnością jest odporność na warunki atmosferyczne oraz zniszczenia mechaniczne.

ogrodzenie modułowe

Estetyka prezentowanej kolekcji oparta jest na surowych, naturalnych materiałach oraz neutralnych barwach wpisujących się w przyrodniczy krajobraz oraz akcencie kolorystycznym nawiązującym do kolorystyki systemu identyfikacji wizualnej szlaku.

Surowa stylistyka gabionów nawiązuje do archetypu kamiennych murków akcentujących charakterystyczne miejsca na dawnych gościńcach dlatego doskonale pasuje do turystycznego kontekstu szlaku.

Zastosowanie akcentu kolorystycznego ma dwie podstawowe funkcje. Po pierwsze odnosi się do kolorystyki szlaku, co wpływa korzystnie na odbiór wszystkich aspektów funkcjonowania szlaku jako spójnej całości. Po drugie, wszystkie elementy MIT będą stanowiły na szlaku pewnego rodzaju drogowskazy dlatego zastosowanie wyraźnego akcentu kolorystycznego ułatwi turystom orientację w przestrzeni.

szlak jana III sobieskiego mała architektura

pawilon wystawienniczy

szlak jana III sobieskiego mała architektura

stojak na rowery

Możliwość komentowania jest wyłączona.