MMA Pracownia Architektury » Dom na Kujawach

Dom na Kujawach

konkurs dom w krajobrazie kujawsko pomorskim

projekt: styczeń 2015 | faza: koncepcja | lokalizacja: Kujawy

Podstawowym założeniem projektowym było odwołanie się do regionalnej architektury Województwa Kujawsko – Pomorskiego na każdym etapie kreowania współczesnego domu rodzinnego. Zarówno w bryle budynku, jak i jego programie funkcjonalnym, rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych widoczne są  nawiązania do tradycji budowlanych regionu.

Zabiegi formalne i rozwiązania przestrzenne zastosowane w koncepcji bryły są syntezą najbardziej charakterystycznych i wspólnych dla wszystkich regionów województwa cech architektury regionalnej takich jak: dwuspadowe, strome dachy, frontowe podcienia, zdobione ściany szczytowe, krycie wspólnym dachem obiektów o różnych funkcjach.

dom w krajobrazie kujawsko pomorskim

Program użytkowy domu został zaplanowany na bazie tradycyjnych chat regionalnych. Ważnym aspektem projektowanego domu jest możliwość jego rozbudowy na potrzeby rozwijającej się rodziny. Bryła budynku w analogii do chaty szerokofrontowej (z dwiema izbami dostępnymi z centralnie usytuowanej sieni) składa się z zasadniczego domu, łącznika komunikacyjnego oraz tarasu/drugiego domu.

Zasadniczy dom zaprogramowany został na schemacie chaty wąskofrontowej (o układzie: sień – izba – komora). Dom został przewidziany dla rodziny 2+2. Na parterze znajduje się część dzienna z kuchnią oraz jadalnią w układzie otwartym, jako nawiązanie do tradycyjnych izb, w których toczyło się całe życie społeczne rodzin. Część dzienną zaprogramowano tak, aby w razie potrzeby była możliwość wydzielenia wszystkich pomieszczeń.

Model

Pomieszczenia prywatne mieszczą się na drugiej kondygnacji. We wschodniej części domu zaprojektowano dwie jednoosobowe sypialnie oraz łazienkę. W zachodniej części domu znajduje się sypialnia główna z wydzieloną garderobą oraz łazienką – część przeznaczona dla rodziców.

Model

rzut parteru                                                                                                                               rzut piętra

Użycie materiałów pochodzenia naturalnego korzystnie wpływa na klimat wewnętrzny budynku oraz jest bezpieczne dla środowiska naturalnego na każdym etapie budowy oraz użytkowania domu.

W domu zastosowano rozwiązania umożliwiające korzystanie z odnawialnych źródeł energii w postaci:

* paneli fotowoltaicznych

* wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wspomaganej gruntowym wymiennikiem ciepła

* instalacji do odzysku i uzdatniania wody opadowej

 Model

schemat odnawialnych źródeł energii

Możliwość komentowania jest wyłączona.